CSS & XSL

(This page uses CSS style sheets)

W3C Стилдер

Кайсынысын колдонушу керек?

 

CSS

 

XSL

Бул документ «CSS and XSL: which should I use?» макаласынын котормосу. Бул котормо W3C официалдуу документи болуп санала албайт. Бардык автордук укуктар W3C таандык. Биздин котормолор - Автору: Hi tech Blog

Эмнеге W3C эки ар кандай тилдин түрүн сунуш кылат? Кайсыны сиз колдонушунуз керек? Бул эрежени кыскача түшүндүрүүгө мүмкүн:

Колдон келсе CSSти колдонгула, керек болсо XSLди колдонгула.

Себеби CSS колдонуу, үйрөнүү жеңил, ошондон кол кабышка арзан жана жеңил. CSS үчүн көрсөтмөлүүлүк редакторлор бар жана инструменттери көп, XSLге караша. Бирок CSSтин жеңилдиги менен анын чектеелүүсү бар. Кээдеки жумушту сиз CSS менен же болсо CSSсыз жасай албайсыңар. Анда XSL же болсо ЧЫЛге кайра өзгөртүү керек.

Кайсы жерде XSL колдонушат? Кайра өзгөртүү мылдарда колдонот. Мисалы: силерде тизмеңиз бар, сизге ал тизме лексигографикалык түзүндө көрсөтүүгө керек, же болсо алар бөлөк создөр менен ордуна жуммшалыш керек, же бош мейкиндиктер текст менен толуушуу керек. CSS текстти түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар, бирок бир нече кездерде эле – мисалы, баш атын сандаганга.

Diagram of the role of XSL and CSS in rendering HTML and
	XML documents Бул диаграмма XSLдин жана CSSтин маанилигин көрсөтөт. XSL документи 3 ар кандай ыгы менен иштетилет: (1) эгерде докуметке өзгөртүү кереги жок болсо, CSSти колдонгула, болбосо XSL-Tны, кайра өзгөртүү XSL тилин, же (2) стилдин касиетин модификалык текст менен кошуп, XSL-FO менен (XSL өзгөртүү нерселери), түзгүлө, башкачасы (3) жаны XML же HTML документти түзгүлө жана анын CSS стилдердин таблицасын түзгүлө.

Кошумча:

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Created 22 July 1999.
Last updated: $Date: 2008/11/04 19:51:54 $ GMT